Frequently Asked Questions

هنگام ورود به سامانه مبین، صفحه ای جهت وارد نمودن نام کاربری و رمزعبور نمایش داده می شود و امکان ورود وجود ندارد
در صورتی که پس از وارد شدن به سامانه مبین، صفحه ای جهت وارد نمودن نام کاربری و رمزعبور و یا صفحه سفید مشاهده میکنید، ابتدا ساعت و تاریخ سیستم را تنظیم نموده، منطقه زمانی را بر روی تهران قرار داده و پس از انجام مراحل مذکور، cache و cookies مرورگر خود را پاک کنید. سپس مجددا وارد سامانه شوید.

Back To Index > وزارت ورزش و جوانان و نوجوانان


 Last updated Wed, Jun 14 2017 2:34pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!