صدورکارت بهداشت - وزارت بهداشت

راهنمای ثبت نام کارت بهداشت


Frequently Asked Questions

 1. 01- لیست مراکز بهداشتی و محدوده دانشگاه ها، خواهشمند است لیست پرینت و در معرض دید متقاضی قرار داده شود  
 2. افراد مشمول کارت بهداشت چه کسانی هستند و مدت اعتبار کارت آنها چقدر است؟  
 3. تصویر پشت کارت  
 4. تغییرات بروزرسانی سامانه کارت بهداشت 1400/07/17  
 5. تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس اقلام استان و شهرستان  
 6. دانشگاه محل کار متقاضی به اشتباه انتخاب شده است، راه حل چیست؟  
 7. در چه وضعیتی امکان صدور کارت بهداشت وجود دارد?  
 8. دستورالعمل صدور کارت بهداشت  
 9. دفاتر-سلامت-کارت-بهداشت-ساختvpn  
 10. راهنمای چاپ کارت بهداشت  
 11. سایز عکس پرسنلی چگونه باید باشد؟  
 12. سرویس تجدید کارت بهداشت چیست ؟  
 13. طریقه فعال سازی خدمت :  
 14. فرایند تمدید کارت بهداشت چگونه است؟  
 15. لیست دانشگاه های علوم پزشکی سامانه کارت بهداشت در هر استان  
 16. مفهوم خطای 11- هنگام ثبت درخواست، چیست؟  
 17. نحوه محاسبه تاریخ صدور کارت بهداشت به صورت است؟  
 18. پس از ثبت درخواست ، متقاضی به کدام یک از مراکز بهداشتی میتواند مراجعه کند؟  
 19. کارمزد خدمت صدور کارت بهداشت چه میزان است؟  
 20. گزینه استعلام آخرین وضعیت  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!