واحد بانکداری (پیشخوان الکترونیک): سوالات متداول پایانه های فروش (پوز)

توضیحات در خصوص سوالات متداول پایانه های فروش (پوز)


Frequently Asked Questions

 1. 1. چه نوع شماره حسابی برای درخواست دستگاه پوز پیشخوان باید ارائه شود؟  
 2. 10. توسط دستگاه پوز پیشخوان چه خدماتی را می توانیم ارائه دهیم؟  
 3. 11. استفاده از این دستگاه پوز چقدر هزینه دارد؟  
 4. 12. آیا تمامی صفحات باید مهر و امضا داشته باشد؟  
 5. 13. از چه زمانی شروع به کار با این دستگاه انجام می شود؟  
 6. 14. چند نسخه از قرارداد نیاز است؟  
 7. 15. مدارک لازم هم باید دو نسخه ارسال گردد؟  
 8. 16. آیا مدارک ارسالی باید برابر اصل باشد؟  
 9. 17. کپی کارت ملی از هر دو طرف باید باشد یا خیر؟  
 10. 18. در چه صورت قرارداد و مدارک ارسالی مورد قبول واقع نمیشود؟  
 11. 19. قرارداد را چگونه در یافت کنیم؟  
 12. 2. شماره حساب باید به نام چه کسی باشد؟  
 13. 20. چگونه باید قرارداد را ارسال کنیم؟  
 14. 21. چگونه از وضعیت درخواست دستگاه پایانه فروش پس از ارسال قرارداد و مدارک مطلع شویم؟  
 15. 22. آیا در صورت ارائه سرویس جدید بر روی دستگاه کارتخوان پیشخوان نیازی به ارسال مجدد قرارداد و دریافت دستگاه دوم می باشد؟  
 16. 23. نحوه دریافت دستگاه دوم چگونه میباشد؟  
 17. 24. آموزش های لازم برای نحوه ارائه سرویس های جدید را چگونه دریافت کنیم؟  
 18. 3. چه شماره حسابی برای اشخاص حقوقی (شرکت و سازمان و ....) باید معرفی گردد؟  
 19. 4. حساب نزد چه بانکی باشد؟  
 20. 5. استفاده از خدمات پیشخوان الکترونیک کارمزدی دربردارد ؟  
 21. 6. مزیت استفاده از دستگاه پوز پیشخوان نسبت به دستگاه پوز سایر بانک ها چیست؟  
 22. 7. آیا برای دریافت دستگاه پایانه فروش پیشخوان الزامی وجود دارد؟  
 23. 8. آیا دفاتری که چند تا دستگاه پوز دارند نیاز هست که بازم این دستگاه را دریافت کنند؟  
 24. 9. دفاتری که مدارک آنها از مدت گذشته و تمدید نشده است چه کاری باید انجام دهند؟  
 25. خدمات متمرکزثبت احوال_خدمات شناسنامه_فرآیند راه اندازی  
 26. راهنمای افزونه پرداخت پوز یا پایانه فروش پیشخوان(PCPOS)  
 27. راهنمای انجام تنظیمات پایه دستگاه های کارتخوان جدید- نارنجی رنگ  
 28. راهنمای تعویض کارتخوان  
 29. راهنمای نصب افزونه پرداخت اینترنتی IPG  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!