Frequently Asked Questions

نحوه فعال سازی و دسترسی به سامانه مبین(وزارت ورزش) به چه صورت می باشد؟
 جهت فعال سازی سامانه مبین در پرتال پیشخوان، ابتدا می بایست در آموزش مجازی ، درس مربوطه (سامانه مبین) را اخذ کرده و پس از شرکت در آزمون، در صورت کسب نمره حدنصاب قبولی، دسترسی به این سامانه به صورت خودکار برای شما فعال می گردد.
ورود به سامانه مبین صرفا از طریق ساین امکان پذیر می باشد.

Back To Index > وزارت ورزش و جوانان و نوجوانان


 Last updated Wed, Jun 14 2017 2:34pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!