Frequently Asked Questions

مطالب مربوط به خودروهای راهسازی1- توجه کنید که در صورتی مالک قبل دارای وی ای ار تی باشد ، نباید برای مالک جاری مجددا وی ای ار تی جدید تعریف شود و باید با همان وی ای ار تی مالکین قبل پرونده تشکیل داده شود.برای تشکیل پرونده مالک جاری ، ابتدا به پشتیبان تماس بگیرید تا مطمئن شوید برای مالکین قبل ، ,virt تشکیل شده است یا نه. 
2- اگر اطمینان حاصل شد که برای خودرو وی ای ار تی ساخته نشده از فرمول زیر وی ای ار تی را بسازید   
                     virt + دو رقم مدل  به سال شمسی + کد ملی+ تعداد خودرو مودی بدون صفر 
3-طبق مکاتبات ما با سازمان امور مالیاتی، امکان ویرایش برای خودروهای راهسازی پس از تایید ممیز وجود ندارد. برای ویرایش مجددا باید از سمت ممیز اداره امور مالیاتی با مراجعه حضوری انجام گردد
4- پرونده های خودرو های راهسازی باید ابتدا گام دومش از سمت ممیز تایید گردد. حداقل 10 روز کاری زمان می برد تا تایید شود و پس از ان می توانید مفاصا را دریافت نمایید 
5- برای وارد کردن شماره موتور یا شاسی در گام دوم توسط پشتیبان کانون، حتما وی ای ار تی خودرو را به همراه سند قطعی+ گواهی فروش خودرو را در تیکت ارسال نمایید . 
6- شماره موتور نباید زیر 17 رقم باشد. در غیر ین صورت اصلاح شناسه باید زده شود. در ضمن، در صورتی که شناسه ساخته شده بر طبق فرمول ساخت وی ای ارتی که در بالا ذکر شده، نباشد حتما باید اصلاح شناسه برای ان بزنید . 
7- آیا ظرفیت انواع خودروهای راهسازی جدول دارد؟ کلا اگر اطلاعاتی مبنی بر ظرفیت روی سند قطعی نبود بر اساس چی ظرفیت یا نوع خودرو راهسازی را به دفتر اعلام کنیم؟
جواب: دفتر طبق بررسی خود یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کند در صورت اشتباه بودن ، کارشناس مالیاتی امکان تغییر دارد .


.
Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!