Frequently Asked Questions

اعلام واگذاری چگونه انجام میگردد؟
وارد پرونده همان مالکی شوید که خودرو را به مودی جدیدی واگذار کرده است . در قسمت "موارد خاص" ، نوع درخواست را اعلام واگذاری انتخاب نمایید و مدارک سند قطعی مالک قبل و مالک جدید وبرگ سبز مالک جدید(مدارک با نظر کارشناس مالیاتی تعیین می گردد) را بارگذاری نمایید .

Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!