Frequently Asked Questions

در صورت ارسال نشدن یوزر و پسورد برای متقاضی چه فرایندی را میبایست انجام داد ؟
 

درصورتی که متقاضی پسورد خود را فراموش و یا دریافت ن کرده است :
چنانچه سمت متقاضی کارگر باشد
از قسمت مدیریت کاربران => لیست کاربران، کدملی  متقاضی را در کادر جستجو ( کد ملی /کد فراگیر اتباع ) جستجو نموده و با استفاده از گزینه ارسال مجدد رمز اطلاعات متقاضی را مجددا ارسال فرمایید. در این صورت پسورد جدید ایجاد و برای متقاضی پیامک می شود.
چنانچه سمت متقاضی کارفرمای حقوقی باشد :
از پنل مدیریت شرکت / کارگاه => لیست شرکت ها = شناسه ملی شرکت را جستجو نموده اطلاعات شرکت و متقاضی نمایش داده میشود و میتوان از ایکون ویرایش / ویرایش انجام دهید تا مجدد یوزر و پسورد ارسال گردد

Back To Index > احراز هویت کارگران و کارفرمایان


 Last updated Mon, Mar 11 2019 9:42am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!