Frequently Asked Questions

هم رمز ورود به سامانه و هم آدرس شماره همراه ثبت شده در پرتال خود را فراموش کرده ام؟
به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نیز دفاتر ICT روستایی سراسر کشور میرساند در صورت نیاز به ریست گذرواژه (Password) ورود به درگاه کانون، به نماینده فنی انجمن استان خود (دفاتر تهران به کانون) مراجعه نمایند

دفاتر تهران می بایست درخواست خود را طی   یک نامه رسمی   به همراه   تصویر مجوز دفتر  که اعتبار دارد ،  به ایمیل  password@epishkhan.ir  یا help@episkhan.ir ارسال فرماید. (نامه و مجوز اسکن شده و از طریق ایمیل ذکر شده ارسال گردد).

نکته:  نامه  ارسالی حتما می بایست دارای مشخصات زیر باشد :

1- بر روی سربرگ دفتر به همراه مهر و امضا  
2-دارای تاریخ و شماره نامه
3- مشخصات نام ونام خانوادگی مسئول دفتر ، کدملی  مسئول دفتر ،  آدرس و شماره تلفن تماس حتما درنامه ذکر گردد.

Back To Index >  درگاه پیشخوان


 Last updated Mon, Jun 12 2017 12:54pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!