ثبت نام تاکسی های فرسوده

راهنمای ثبت نام تاکسی فرسوده


Frequently Asked Questions

 1. 0) نکات مهم طرح - اول این قسمت را مطالعه فرمایید  
 2. 1) متقاضیان برای ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده باید به کجا مراجعه کنند؟  
 3. 2)چرا متقاضی برای ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده باید به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کند؟  
 4. 3)تخصیص خودرو به چه صورت انجام میشود؟  
 5. 4)قیمت خودرو بر چه اساس تعیین میشود؟  
 6. 5)منظور از یارانه پرداختی به متقاضیان طرح نوسازی تاکسی های فرسوده چیست؟  
 7. 6)متقاضیان خودروهای تصادفی در چه تاریخی می بایست برای ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مرجعه نمایند؟  
 8. 7)تاکسیرانانی که در سال 90 برای این طرح ثبت نام کرده اند،اکنون باید چه اقداماتی انجام دهند؟  
 9. 8)متقاضیان جهت ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده در چه ساعاتی میتوانند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نمایند؟  
 10. 9)در صورتیکه پروانه فعالیت و پروانه بهره برداری به نام مالک خودروی متقاضی ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده نباشد ، آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟  
 11. آیا متقاضی طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده پس از ثبت نام در طرح ، می تواند انصراف دهد؟  
 12. اگر شخصی با همراه داشتن وکالتنامه از طرف مالک خودرو جهت ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه نماید ، ، آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟  
 13. تعرفه خدمت تاکسی فرسوده  
 14. تیپ خودرو سمند EL-1 در سامانه موجود نیست جهت ثبت نام چه باید کرد؟  
 15. خودرو ROA در سامانه موجود نیست؟  
 16. در صورتیکه سند خودرو و برگ سبز بنام یک شخص و پروانه فعالیت/بهره برداری به نام شخص دیگری باشد ، دفاتر پیشخوان خدمات دولت جهت ثبت نام ، کارت ملی مالک یا راننده کمکی را دریافت کند؟  
 17. در صورتیکه متقاضی ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده ، پروانه فعالیت و پروانه بهره برداری نداشته باشد ، آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟  
 18. در صورتیکه متقاضی طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده نتواند در روز تعیین شده بر اساس رقم سمت راست پلاک تاکسی جهت ثبت نام به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کند ، آیا ثبت نام در روز دیگری امکان پذیر است؟  
 19. متقاضیان طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده که پلاک خودروی آنها مجازی می باشد ، چه زمانی باید برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنند؟  
 20. چنانچه کارت سوخت/سند خودرومتقاضی ثبت نام در طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده موجود نباشد ، آیا فرایند ثبت نام قابل انجام است؟  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!