انتخابات شوراها

 به منظور ثبت نام داوطلبین اتخابات "شوراهای شهر و روستا" می باشد .


Frequently Asked Questions

 1. آیا سامانه مثل سامانه چهار سال قبل در انتهای فرایند اقدام به صدور قبض و پرسشنامه می نماید ؟  
 2. الان فقط ثبت نام انتخابات شورا برای روستا هست یا شهر هم انجام میشه؟  
 3. برای چه کسانی نیازی به ارائه برگه استعفا نیست ؟  
 4. در صورتی که نقص مدرک داشته باشند میتوانند دوباره ثبت کنه؟  
 5. درخواست عدم تایید سیستمی شده است، راهکار چیست؟  
 6. رشته تحصیلی متقاضی در سامانه نیست، چه موردی انتخاب شود؟  
 7. شرایط ثبت نام برای متقاضی ها و مشاغل ماده 32 چیست؟  
 8. مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در انتخابات شوراها چیست؟  
 9. منظور از مدرک موثر چیست؟  
 10. نحوه تکمیل اطلاعات سوابق شغلی برای افراد بیکار چگونه است؟  
 11. پدر و مادر فوت شده است، آیا نیازی به ثبت مشخصات است؟  
 12. پس از ثبت در دفتر پیشخوان با ارائه چه اطلاعاتی به فرمانداری امکان پیگیری وجود دارد ؟  
 13. کاربر به اشتباه "تحصیلات حوزی" را ثبت کرده است و قرمز شده است، راهکار چیست؟  
 14. گواهی عدم سو پیشینه حتما باید از پلیس +۱۰ باشه یا از دفاتر قضایی هم بیارن مشکلی نیست؟  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!